מציאת מילוי מקום לגננות

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
11:53 15/11/2020

כח' בחשוון תשפ"א

15 בנובמבר 2020

לכבוד

ציבור הגננות

הנדון: מציאת מילוי מקום לגננות

 

חברותיי היקרות,

אבקשכן להקפיד בזמן מחלה במשך השנה וגם בקייטנות בחינוך המיוחד להודיע למפקחת הישירה שלכן בלבד.

לא לרשות, לא למובילה, לא למדריכה, אלא אך ורק למפקחת הישירה.

הגיעו אליי פניות רבות מגננות ברחבי הארץ שבזמן מחלה ובימי קייטנות בחינוך המיוחד הינן מתבקשות לחפש לעצמן מילוי מקום או להודיע למי מהגורמים הנ"ל.

חלק מעבודת המפקחת הישירה היא לדאוג למילוי מקום לגננת חולה.

נא להקפיד על דבר אחד בלבד, לאחר שהודעתן למפקחת הישירה – להבריא!

אני מדגישה שאין להשתמש במאגר מילוי מקום.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד-מזכ"לית

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית

גב אורנה פז – מנהלת חינוך ק. יסודי משרד החינוך

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות

גב' ציפי בונים- ע/יו"ר המחלקה לגננות

מפקחות גנ"י – מ"מ, ממ"ד