מפגשי אשכולות/מרחבים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
12:37 25/08/2020

גננות יקרות,

לאור פניות רבות שהגיעו אליי בנושא מפגשי אשכולות / מרחבים

הריני להנחות בזאת כי אין חובת השתתפות/הרשמה למפגשי אשכולות.

יחד עם זאת חובה להשתתף בשני מפגשים עם הפיקוח בתחילת שנה ובסיומה.

 

 

 

בברכה

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית

יו"ר הסניפים – הסתדרות המורים

גב' אורנה פז – מנהלת אגף ק. יסודי משה"ח.

גב' שרה ישראלי – מנהלת האגף לפיתוח מקצועי

גב' דליה רוט – ס/מנהלת המחלקה לגננות

נציגות הגננות בסניפי הסתדרות המורים