מניעת כניסת ילדים בהעדר הצהרת הורים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:20 29/09/2021

 

עובדי הוראה יקרים,

פניתי היום לשרת החינוך דר' יפעת שאשא ביטון בעניין דרישות והיעדר הנחיות משרד החינוך למנהלי בתיה"ס ומנהלות גני הילדים בנושא הקורונה.  (מצ"ב העתק מפנייתי ).

שרת החינוך קיבלה את עמדת הסתדרות המורים ואישרה שמנהלי בתי ספר וגננות מנהלות גן לא ידרשו לבצע חקירות אפידימיולוגיות, גם משרד הבריאות הביע את הסכמתו לכך בפני.

כידוע לכם הסתדרות המורים נאבקה בהצלחה בדיון בוועדת החינוך בכנסת ומנעה  חקיקה בעזרתה של יו"ר ועדת החינוך וחברי הוועדה שמטרתה הייתה להטיל על מנהלי בתיה"ס ומנהלות גני הילדים את האחריות לשמש כגורם אכיפה בשער בית הספר/גן הילדים בעת כניסתם של התלמידים אחרי חופשת סוכות בהיעדר הצגת הצהרה של ההורים על תוצאת בדיקת אנטיגן שלילית.

 משרד החינוך אינו רשאי בהיעדר סמכות חוקית לדרוש ממנהלי בתיה"ס ומנהלות גני הילדים לבצע פעולות בניגוד לתפיסתם החינוכית, שאינן בתחום תפקידם ואחריותם והנכם מתבקשים שלא לעשות זאת.

מכתב לשרת החינוך 29.9.21

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתק:

מר יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך
יו״ר סניפים
גב' ענת דדון, יו״ר המחלקה הגננות
גב' דליה פרץ, יו״ר תא מנהלי בתיה"ס היסודיים