מנהלי מרכזי מחוננים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
10:19 21/12/2020

בוטל ניכוי השכר למנהלי מרכזי מחוננים

מנהלי מרכזי מחוננים

בעקבות עתירה שהגישה הסתדרות המורים בשבוע שעבר, כנגד החלטת משרד החינוך לנכות שכר באופן חד צדדי ובניגוד למקובל, הודיעה המדינה הבוקר לבית הדין, כי היא מבטלת את ההחלטות על הקיצוץ וכי היא תחזיר את הכספים שניכתה במלואם.
המדינה התחייבה להחזיר את הכספים במשכורת חודש דצמבר 2020.
הסתדרות המורים תמשיך לשמור על זכויותיכם לאורך כל הדרך.

בברכה,
יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים