מנהלים יקרים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
13:31 18/11/2021

מנהלים יקרים,

אני מודעת ללחץ הרב שמופעל עליכם ע"י הפיקוח והמחוז. הסתדרות המורים מחזקת את ידכם ומגבה אתכם בעמידה האיתנה מול כל הגורמים.
משרד החינוך מסרב להבין שמערכת החינוך זקוקה עכשיו למשאבים: לשעות, ליועצות, למטפלים רגשיים ולמנתחי התנהגות שיוכלו להעניק לתלמידים כלים להתמודד עם נזקי הקורונה.
ביקשנו לדחות את המיצ"ב ולצערי המשרד מתבצר בעמדתו, מבלי להיות קשוב לשטח.

לכן, אין למלא שאלונים וסקרים של ראמ"ה!

מודה לכם שאתם משתפים פעולה עם הנחיות הסתדרות המורים.

כוחנו באחדותנו

מאחלת לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום,
יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים