מכתב לראש עיריית כפר סבא – בדבר בדיקות קורונה לעובדי הוראה

סניפים
מחבר:הסתדרות המורים
22:42 07/03/2021

לכבוד

מר רפי סער

ראש עירייה

עיריית כפר סבא

 

שלום רב,

הנדון: הנחייתך בדבר בדיקות קורונה לעובדי הוראה

בעקבות הנחייתך בדבר בדיקות קורונה לעובדי הוראה לא מחוסנים, הגיעו לפתחי פניות של עובדי הוראה בעיר, והריני להתייחס לדברים כדלהלן:

  1. לידיעתך, ציבור עובדי ההוראה הוא מהציבורים המחוסנים בישראל. אך לאחרונה פרסם משרד החינוך את שיעור המתחסנים בקרב עובדי ההוראה ולפיהם, 76% מקרב עובדי ההוראה בישראל קיבלו שתי מנות חיסון נגד קורונה או שנדבקו בנגיף והחלימו, לשיעור זה יש להוסיף כ-15% מעובדי ההוראה בישראל שהתחסנו עד כה במנה הראשונה בלבד,  כך שנותרו בקרב עובדי הוראה כ-9% בלבד של עובדי הוראה לא מחוסנים.
  2. הסתדרות המורים רואה חשיבות עליונה בשמירה על בריאות ציבור צוותי החינוך והתלמידים, וקוראת לעובדי ההוראה שטרם התחסנו, להתחסן ולהתייעץ עם רופא המשפחה.
  3. משעיריית כפר סבא אינה מעסיקתם של עובדי ההוראה במדינה, הנחייתך לפיה עובדי הוראה שאינם מחוסנים יידרשו להציג שתי בדיקות קורונה שליליות פעמיים בשבוע בטרם הגעתם למוסדות החינוך, ניתנה בחוסר סמכות ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועם הנחיות משרד החינוך כמעסיק לעובדי ההוראה.
  4. משאלו הם פני הדברים, בהעדר חקיקה ראשית ומשעיריית כפר סבא אינה המעסיק של עובדי ההוראה במדינה, אין בסמכותה לחייב את עובדי ההוראה להתחסן ו/או לחייב עובדי הוראה להיבדק ולהציג אישורים רפואיים על תוצאות הבדיקה לעירייה ובטח שלא למנוע את כניסתם של עובדי הוראה למקום העבודה.
  5. עם זאת, הסתדרות המורים סבורה כי הדרך לרתום את עובדי ההוראה שטרם התחסנו למאמץ ההתחסנות היא באמצעות פעולות הסברה ושכנוע.
  6. לאור האמור לעיל משהנחיית העירייה ניתנה בהעדר סמכות ומנוגדת להוראות הדין, ימשיכו עובדי ההוראה במדינה להתייצב לעבודתם וללמד במוסדות החינוך.

 

ב ב ר כ ה,

יפה בן- דויד

מזכ"לית

העתק

גב' ורדה אופיר, מנהלת מחוז מרכז, משרד החינוך

גב' אסנת חכמון, מנהלת אגף החינוך, עיריית כפר סבא

גב' ענת דדון, יו"ר מחלקת גננות, הסתדרות המורים

גב' ענת רז, יו"ר הסתדרות המורים סניף כפר סבא

גב' דליה פרץ, יו"ר תא מנהלי בתי ספר יסודיים, הסתדרות המורים

מנהלי בתי ספר ועובדי הוראה