מכתב לראש עיריית אשקלון – בדבר בדיקות קורונה לעובדי הוראה

סניפים
מחבר:הסתדרות המורים
22:47 07/03/2021

לכבוד

מר תומר גלאם

ראש עיריית אשקלון

 

שלום רב,

 

הנדון: הנחיית העיריה בדבר בדיקות קורונה לעובדי הוראה

סימוכין: מכתבו של מר יובל זוזט, ראש מינהל חינוך אל מנהלי בתי הספר היסודיים מיום 7.3.2021

בעקבות הנחיית העירייה כאמור במכתב שבסימוכין, הגיעו לפתחי פניות של עובדי הוראה בעיר, והריני להתייחס לדברים כדלהלן:

  1. לידיעתך, ציבור עובדי ההוראה הוא מהציבורים המחוסנים בישראל. אך לאחרונה פרסם משרד החינוך את שיעור המתחסנים בקרב עובדי ההוראה ולפיהם, 76% מקרב עובדי ההוראה בישראל קיבלו שתי מנות חיסון נגד קורונה או שנדבקו בנגיף והחלימו, לשיעור זה יש להוסיף כ-15% מעובדי ההוראה בישראל שהתחסנו עד כה במנה הראשונה בלבד,  כך שנותרו בקרב עובדי הוראה כ-9% בלבד של עובדי הוראה לא מחוסנים.
  2. הסתדרות המורים רואה חשיבות עליונה בשמירה על בריאות ציבור צוותי החינוך והתלמידים, וקוראת לעובדי ההוראה שטרם התחסנו, להתחסן ולהתייעץ עם רופא המשפחה.
  3. משעיריית אשקלון אינה מעסיקתם של עובדי ההוראה במדינה ,הנחייתך את מנהלי בתי הספר היסודיים, כאמור במכתב שבסימוכין אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועם הנחיות משרד החינוך כמעסיק לעובדי ההוראה.
  4. משאלו הם פני הדברים, בהעדר חקיקה ראשית ומשעיריית אשקלון אינה המעסיק של עובדי ההוראה במדינה, אין בסמכותה לחייב את עובדי ההוראה להתחסן ו/או לחייב עובדי הוראה להיבדק ולהציג אישורים רפואיים על תוצאות הבדיקה לעירייה ובטח שלא למנוע את כניסתם של עובדי הוראה למקום העבודה.
  5. עם זאת, הסתדרות המורים סבורה כי הדרך לרתום את עובדי ההוראה שטרם התחסנו למאמץ ההתחסנות היא באמצעות פעולות הסברה ושכנוע.
  6. לאור האמור לעיל משהנחיית העירייה ניתנה בהעדר סמכות ומנוגדת להוראות הדין, ימשיכו עובדי ההוראה במדינה להתייצב לעבודתם וללמד במוסדות החינוך.

 

ב ב ר כ ה,

 

יפה בן- דויד

מזכ"לית

 

העתק

מר יובל זוזט, ראש מינהל חינוך ותנו"ס, עיריית אשקלון

גב' מלכה גרשון, מנהלת אגף משאבי אנוש, עיריית אשקלון

גב' סוזי לויאן, מנהלת אגף לחינוך יסודי, עיריית אשקלון

מר רם זהבי, מנהל מחוז דרום, משרד החינוך

גב' ענת דדון, יו"ר המחלקה לגננות, הסתדרות המורים