מילוי תח"י

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
17:42 04/11/2020

דרישת משרד החינוך למילוי תח"י על ידי גננות החינוך הרגיל – מנוגדת לחוק חינוך מיוחד

לכבוד

אורנה פז

מנהלת אגף קדם יסודי

משרד החינוך

 

שלום רב,

הנדון: דרישת משרד החינוך למילוי תח"י על ידי גננות החינוך הרגיל –

מנוגדת לחוק חינוך מיוחד

 

אני פונה אלייך על רקע מספר רב של פניות שהגיעו לפתחי הנוגעות לדרישת מפקחות משרד החינוך מאת ציבור הגננות בחינוך הרגיל למלא ולקבוע תח"י עבור ילדי השילוב בגן.

אבקש להסב את תשומת ליבך כי דרישת המפקחות הינה מנוגדת לאמור בחוק חינוך מיוחד (תיקון 11) שם נקבע בסעיף 20ז ב(ב)(1) כדלקמן:

"(ב)  (1)   הצוות הרב-מקצועי יקבע את התכנית החינוכית היחידנית; לצורך קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם". (ההדגשה אינה במקור).

דהיינו, צוות רב מקצועי הוא המוסמך לקבוע את התח"י עבור הילד, ולא הגננת!!

זאת ועוד. הגם שהחוק קובע באופן מפורש על מי מוטלת מלאכת הכנת התח"י (צוות רב מקצועי), ולא בכדי, הרי שממילא גננות החינוך הרגיל אינן בעלות הסמכה לצורך קביעת התוכנית.

משאלו הם פני הדברים, הנני מנחה את הגננות שלא להכין תח"י.

 

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים

 

העתק:

הגב' יפה בן דויד – מזכ"לית הסתדרות המורים

מר גד דיעי – יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ומ"מ מזכ"לית

הגב' דליה רוט – סגנית יו"ר מחלקת גננות, הסתדרות המורים

הגב' רחלי אברמזון – מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד חינוך

ציבור הגננות