מועדי קבלת קהל במחוזות משה"ח

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
09:39 24/11/2021

במענה לפנייתנו מיום 31.10.21 מודיע משרד החינוך כי זמני קבלת קבל במחוזות לעובדי הוראה מפורסמים בפורטל עובדי הוראה בקישור:

מועדי קבלת קהל במחוזות