מבדק באנגלית

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 22/09/2019

לכבוד

מנהלי בתי ספר

מורים לאנגלית

מבדק באנגלית – ראמ"ה

בימים האחרונים קיבלתם מראמ"ה ערכות מבדק אישיות למורים לאנגלית.

מטלה זו הינה מטלה נוספת, מבית היוצר של ראמ"ה, אשר מונחתת על המורים והמנהלים ללא תיאום, וללא עמידה בהסכמים קיימים.

אני מנחה אתכם להחזיר לשולח את ערכות המבדק, ולא לעשות בהן כל שימוש.

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

העתק:

יו"ר הסניפים.