כניסת בקרים לגני הילדים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
11:34 18/11/2020

כניסת בקרים לגני הילדים

לכבוד

ארנה פז

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

 

הנדון: כניסת בקרים לגני הילדים

הובא לידיעתי כי בימים אלה מתייצבים בקרים מטעם משרד החינוך בגני הילדים בהפתעה וללא כל הודעה מראש על מנת לבצע בקרה בנושא הקורונה וזאת בניגוד למוסכם עם הסתדרות המורים.

כידוע לך, בשל מגפת הקורונה עלינו להקפיד על הפרדה ובידוד ובמיוחד להימנע ככל הניתן מחשיפה לאנשים חדשים ועל כן גם נאסר על הגננות לאפשר כניסה של גורמים שאינם הגורמים הקבועים וחלק מצוות הגן.

בנסיבות אלה, שליחת בקרים לגני הילדים, מאיינת את כל המאמצים המושקעים בשמירת ההפרדה והבידוד וסותרת את כל החשיבה והלוגיקה לפיה מונחה משרד החינוך לנהוג.

מובן כי לאחר שתסתיים בקרת הרשויות המקומיות, ניתן יהיה לפנות למנהליות גני הילדים לשם ביצוע בקרה בפגישת זום בלבד, תוך הצגה ושליחת כל המסמכים הרלוונטיים.

לאור זאת, ובהתאם, הורינו לגננות שלא לאפשר כניסת הבקרים.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

 

העתק:

יפה בן דויד – מזכ"לית

גד דיעי – מ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף לאגוד מקצועי

יו"ר הסניפים