יושם הסכם ימי מחלה

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
20:34 28/01/2021

יישום הסכם ימי מחלה

עובדי הוראה יקרים,

כפי שהבטחנו הסכם ימי המחלה יושם וניתן לראות את הימים שהוחזרו בעקבותיו בפורטל עובדי ההוראה.
* שימו לב, תוספת הימים בפורטל מתייחסת לחישוב על פי הנוסחה החדשה.
החישוב נערך רטרואקטיבי מ- 1.9.2019.

בברכה,
יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים
הבית של עובדי ההוראה