יום היערכות

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
11:22 15/06/2021

 

 

עובד/ת הוראה יקר/ה,

 

לידיעתכם, הסתדרות המורים מודיעה על קיום יום היערכות אחד בלבד, בשבוע האחרון של אוגוסט בין התאריכים 29.08.21 עד 31.08.21 בלבד.

כל עובדי ההוראה יקבלו החזר נסיעות ליום זה ללא כל צורך בדיווח. יש לקזז את שעות ההיערכות משעות השהייה בחודשיים הראשונים לשנה"ל.

גננות: יום ההיערכות יקוזז ממפגשי הפיקוח/מפגשי אשכול.

 

 

ב ב ר כ ה,

 

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

 

העתק:  מר גד דעי, מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

יו"ר הסניפים.