יום היערכות תשפ"א

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
15:02 25/08/2020

 

יום היערכות לקראת שנת הלימודים תשפ"א

 

לאחר התדיינות עם משרד החינוך ומשרד האוצר הגענו להסכמות בנוגע ליום ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א.

לפי הסיכום, בבתי הספר כל עובד הוראה שישתתף ביום היערכות באוגוסט 2020, יופחתו לו עד 6 שעות משעות השהייה בתחילת שנת הלימודים, בחודשים ספטמבר-אוקטובר.

בגני הילדים, יום ההיערכות יוקדש לאסיפת הורים בזום, מפגש מקדים בזום לילדי הגן. מפגש זה ייחשב כאחד ממפגשי הפיתוח המקצועי במהלך תשפ"א.

כמו כן, קבע המשרד כי יום היערכות לא יעלה על 6 שעות.

לתשומת לבכם,

בהזדמנות זאת אבקש לאחל בריאות איתנה לכם ולכל בני ביתכם.

בברכה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים

 

 

העתק:

גד דיעי, ממלא מקום המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יו"ר המחלקה לגננות, ענת דדון

יושבי ראש סניפים

עובדי הוראה