חשיפת גננות מנהלות גן להפרת חוזר מנכ"ל בנושא גביית כספים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
16:41 10/02/2021

לכבוד

גב' אורנה פז

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

משרד החינוך

 

שלום רב,

 

הנדון: חשיפת גננות מנהלות גן להפרת חוזר מנכ"ל בנושא גביית כספים

 

כידוע לך, מיד שנה מאשרת ועדת החינוך בכנסת סכום מקסימלי אותו ניתן לגבות מהורי התלמידים במסגרת גבייה מרצון, החלטות ועדת החינוך מפורסמות מדי שנה בחוזר מנכ"ל.

 

מתברר כי בעשרות רשויות ברחבי הארץ גובים מהורי התלמידים כספים בסכומים גבוהים ביותר לעיתים אף יותר מפי עשר מהסכום המקסימלי הקבוע בחוזר מנכ"ל במסגרת "גביה מרצון".

 

אמנם גננות אינן עוסקות בגבייה, אך יחד עם זאת מנהלת הגן אחראית על יישום חוזרי מנכ"ל ובנסיבות אלו עלולה חלילה להידרש לשאת באחריות על התנהלות בלתי תקינה של מי מהגורמים האחרים.

 

בהתאם לכך, אנו דורשים את התערבותך לצורך טיפול והבהרת הנושא.

 

לטיפולך ולתשובתך המהירה אודה.

 

 

בברכה

 

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית ה.המורים

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות ה.המורים

יו"ר הסניפים- ה. המורים

ציבור הגננות -ה. המורים