חינוך מיוחד

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
13:14 13/09/2020

לכבוד                                                                                                                                                                                               כ"ד אלול התש"ף

מר יולי אדלשטיין                                                                                                                                                                              13 ספטמבר 2020

שר הבריאות

מכובדי,

הנדון: התנגדות להחרגת החינוך המיוחד מהסגר

  1. מתווה קבינט הקורונה כפי שפורסם באמצעי התקשורת יובא לדיון ואישור הממשלה היום, ממליץ, בין היתר, כי מדינת ישראל תכנס החל מערב ראש השנה לסגר ומשכך תיסגר מערכת החינוך בישראל כבר החל מיום רביעי הקרוב (16.9.2020) למעט בחינוך המיוחד.
  2. השיקולים להטלת הסגר הינם שיקולים בריאותיים רפואיים שמטרתם למנוע ככל הניתן את חשיפת הציבור לנגיף הקורונה. הסתדרות המורים מכירה בחשיבות וברגישות הגבוהה של הפעלת החינוך המיוחד עבור התלמידים ומשפחותיהם, אך הדעת אינה יכולה לסבול מצב לפיו יזנחו השיקולים הבריאותיים של ציבור עובדי ההוראה והתלמידים בחינוך המיוחד ויסכנו את בריאותם, כך שהלימודים בחינוך המיוחד ימשיכו להתקיים כסדרם כאילו נגיף הקורונה פוסח על החינוך המיוחד.
  3. יודגש כי דווקא בחינוך המיוחד אין דרך להימנע ממגע וקרבה בין צוותי החינוך לילדי החינוך המיוחד וכי בתי הספר של החינוך המיוחד מאגדים בתוכם ילדים מערים שונות וממחוזות שונים, והדבר עלול להביא להפצת התחלואה ביתר שאת בקרב הציבור כולו ויוביל בהכרח לפגיעה גם ביעילותו של הסגר ובבריאותם של עובדי ההוראה וילדי החינוך המיוחד.
  4. על כן, ככל שבכוונתכם להטיל סגר ולסגור את כלל מוסדות החינוך, על אחת כמה וכמה שעליכם לסגור את החינוך המיוחד, כפי שהיה בסגר הקודם כשהתחלואה בישראל היתה נמוכה בהרבה.
  5. אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל מוסדות החינוך ודורשים שככל שיוטל הסגר לא יוחרג ממנו החינוך המיוחד.

 

 

 

בכבוד רב ובברכה,

 

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתקים:

מר בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל

מר יואב גלנט – שר החינוך

פרופסור רוני גמזו – פרויקטור הקורונה הלאומי