חינוך מיוחד

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
09:24 06/01/2021

החרגת החינוך המיוחד היא חסרת אחריות

לעובדי ההוראה בחינוך המיוחד,

לצערי הרב, המדינה החליטה כי מוסדות החינוך המיוחד יוחרגו ויפעלו כרגיל בסגר שיחל ביום חמישי בחצות.
זאת, למרות כל נסיונותינו למנוע את ההחרגה בחינוך המיוחד: פנייה לראש הממשלה, לשר החינוך, לשר הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות, לחברי קבינט הקורונה ולכל חברי ועדת החינוך. אולם לצערנו משרד החינוך מתעקש גם להחריג את החינוך המיוחד וגם לא לייצר דיפרנסיאציה בין מצבים קלים לקשים, כך שעשרות אלפי עובדי הוראה ימשיכו לסכן את בריאותם מדי יום.

בהחלטתה זו שוב הראתה המדינה אטימות וכפיות טובה אליכם, חוד החנית של מערכת החינוך בישראל.

החרגה זו של החינוך המיוחד חסרת אחריות, כאשר מדובר על חינוך שבו המגע הפיסי עם התלמידים הרבה יותר קרוב והדוק.

וכאילו להוסיף חטא על פשע, המדינה מסרבת לדרישותנו החוזרות ונשנות לתעדף את חיסון עובדי ההוראה בכלל ואת עובדי ההוראה בחינוך המיוחד בפרט. היא גם לא טרחה למצוא פתרונות לילדיכם שיישארו בבית בסגר בעודכם הוחרגתם לצאת לעבודה.

לאור כל זאת, בכל הנוגע לעבודה במהלך הסגר ועד להשבתה ביום שלישי 12.1.21: בהחלט נבין ונגבה כל עובד הוראה, החושש לבריאותו ולבריאות משפחתו ותלמידיו.

הסתדרות המורים ואני בראשה לא נחסוך במשאבים ובמאמצים כדי להגן עליכן ועליכם, ולגבות אתכם בכל החלטה שתבחרו, מול כל גורם.

עד יום שלישי, 12.1.21 אני מאוד מבקשת מכם: אנא, אל תסכנו את בריאותכם! אני קוראת לכל אחת ואחד מכם שמרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם.

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים