הודעה על חזרה לכאורה לשגרה

ידיעות כלליות
מחבר:מנהל מערכת
00:00 21/05/2020

מכתב למנכ"ל משרד החינוך

 

לכבוד

שמואל אבואב

מנכ"ל

משרד החינוך

הנדון: הודעה על חזרה לכאורה לשגרה

שלום רב,

כידוע לך, מערכת החינוך הפועלת בשגרה מזה עשרות שנים ועל בסיס הסכמים קיבוציים, במסגרת של שיעורים והפסקות לעובדי ההוראה.

ההנחיה שיצאה היום בע"פ, ממפקחים למנהלים, לפיה החל מיום א' 24.5.20 מערכת החינוך חוזרת לשגרה מלאה אך בהפסקות מדורגות, משמעותה הפסקות לתלמידים אך לא לעובדי ההוראה, כך שעובדי הוראה נדרשים לעבוד יום שלם ללא הפסקה כלל וזאת בניגוד להסכמים קיבוציים ותנאי העבודה הנגזרים מהם.

לכן אבקש לעדכן כי כל עוד לא חוזרים לשגרה מלאה הכוללת הפסקות לעובדי ההוראה כבעבר, ימשיכו עובדי ההוראה לעבוד כפי שעבדו בשבוע האחרון.

כמו כן, העובדה שאינכם מאפשרים להזמין ממלאי מקום שעתיים שלא מצוות בית הספר, מסכלת כל ניסיון לחזרה לשגרת לימודים מלאה.

                                     יפה בן דויד, מזכ"לית

                                       הסתדרות המורים

העתק:

יושבי ראש סניפים

יו"ר תא מנהלים ארצי, דליה פרץ

מנהלים ועובדי הוראה