חופשת קיץ למנהלים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
09:24 25/07/2021

‏22 יולי 2021

‏י"ג אב תשפ"א

 

 

לכבוד

ד"ר יפעת שאשא ביטון

שרת החינוך

משרד החינוך

 

שלום רב,

 

הנדון: חופשת קיץ למנהלים

בהמשך לשיחתנו מאתמול, בנוגע להנחיה שקיבלו מנהלי בתי הספר על בחירת מערכת ניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות (תכנית גפ"ן) לשנה"ל הקרובה בזמן קצוב ובאמצע חופשת הקיץ. דרישה זאת מצטרפת לאינספור בקשות להגיע לישיבות, לכנסים, להגיש תכניות עבודה ולבצע משימות במהלך החופשה.

אבקש לדחות את בחירת התוכנות לתחילת שנת הלימודים ולהפסיק לאלתר את האיומים על מנהלי בתי הספר. אבקש להבהיר כי האמירה, שלאחר מועד הבחירה, ביום 9 באוגוסט 2021 בית הספר לא יוכל לקבל שירות, מקוממת ומבהירה מה עמדת המשרד כלפי המנהלים שלו – זלזול, חוסר רגישות, חוסר כבוד לזכויותיהם ולחופשתם. וזאת לאחר שנה מורכבת ומאתגרת במיוחד, במהלכה ייחלו למנוחה בחופשת הקיץ.

אבקש להבהיר שוב, כי מנהלי בתי הספר זכאים לחופשת הקיץ בדיוק כמו כל עובדי ההוראה ויש לכבד זאת ולפעול בהתאם.

מיותר לציין כי עבודת ניהול בית הספר הינה עבודה תובענית במהלך שנת הלימודים וכי המנהלים עושים עבודתם נאמנה ובלעדיהם למערכת אין אפשרות לפעול. אני סבורה, שאת, בדיוק כמוני, מודעת לקושי הגדול לאתר מנהלים מוכשרים ולבחירה של חלקם לפרוש אחרי השנה האחרונה, שבה נכוו מספר רב של פעמים, סבלו מהנחתות, התעלמות מחוסר היכולת ליישם מתווים הזויים וטענות בלתי פוסקות של הציבור כנגדם.

 

בברכה,

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתקים:

מר יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך

גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

ד"ר אליעזר וינוגרד, מ"מ מזכ"לית הסתדרות המורים

יו"ר סניפים

גב' דליה פרץ, יו"ר תא מנהלי יסודיים, הסתדרות המורים

גב' רונית בן שלום, יו"ר תא מנהלי חט"ב הסתדרות המורים