זימון לוועדות אפיון וזכאות במהלך חופשת הקיץ

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:21 14/06/2021

 

לכבוד

עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

 

הנדון : זימון מנהלים ועובדי הוראה לוועדות אפיון וזכאות במהלך חופשת הקיץ

 

הובא לידיעתי, כי משרד החינוך, שלח למנהלים ועובדי הוראה זימונים להתייצב בוועדות אפיון וזכאות במהלך חודשים יולי- אוגוסט.

כידוע לך, מנהלים ועובדי ההוראה שוהים בחודשים יולי-אוגוסט בחופשת הקיץ ועל כן משרד החינוך אינו רשאי לזמן אותם לבצע עבודה במהלך תקופת החופשה.

הסתדרות המורים רואה בחומרה רבה התנהלות זו ומודיעה בזאת , כי הנחתה את המנהלים ועובדי ההוראה שלא להתייצב לוועדות אפיון וזכאות במהלך חופשת הקיץ.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק : גב' אינה זלצמן- סמנכ"לית וראש המינהל הפדגוגי

גב' סוניה פרץ – סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה

גב' רחלי אברמזון- מנהלת האגף לחינוך מיוחד

גב' ענת דדון – יו"ר המחלקה לגננות

גב' דליה פרץ- יו"ר תא המנהלים

גב' מיכל בן דוד- ממונה על החינוך המיוחד

יו"ר הסניפים