השתתפות גננות בוועדות בין מקצועיות

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
13:54 02/05/2021

לכבוד

גב' אורנה פז

מנהלת אגף קדם יסודי

משרד החינוך

 

שלום רב,

הנדון: השתתפות גננות בוועדות בין מקצועיות

פונות אליי גננות מכל רחבי הארץ שמתבקשות בזמן עבודתן במהלך יום הלימודים כשהן אמורות להיות עם ילדי הגן להשתתף בוועדות ב"זום" מהגן.

מיותר לציין את הפקרת ילדי הגן במצב בו גננת נמצאת בוועדה ב"זום" ואינה יכולה להשגיח ולמלא את תפקידה כגננת.

אבקש באופן מיידי להורות למפקחות גנ"י לחדול מלזמן גננות לישיבות/ועדות בשעות העבודה.

הנחיתי את גננות ישראל לא להשתתף בישיבות מעין אלה.

בברכה

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית ה. המורים

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות ה. המורים

מנהלי מחוזות משרד החינוך

מפקחות גני ילדים

נציגות הגננות בסניפי ה. המורים