הרפורמה בחינוך המיוחד

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 30/12/2019

הרפורמה בחוק החינוך המיוחד – חוסר סבירות קיצוני

כזכור  הנחתי אתכם שלא למלא טפסים חדשים עבור ועדות הזכאות לשנת הלימודים תשפ"א.

במקביל הבהרתי לשר החינוך ולמנכ"ל משרד החינוך, שניסיון ליישם באופן מלא את הרפורמה, למרות שהפיילוט טרם הסתיים, פוגעת פגיעה קשה בתלמידים ובציבור עובדי ההוראה. הרחבת יישום הרפורמה הוא מעשה בלתי אפשרי ובלתי סביר לחלוטין.

הטעמים לחוסר האפשרות ליישום הרפורמה הם, בין השאר, אלו:

ראשית, בניגוד לדברי ההסבר לחוק, למערכת לא היה זמן הערכות מתאים.

שנית, אין נתונים, אין מסקנות, אין כלים לבחון את הצלחת הפיילוט ואת היישום התקין של החוק.

שלישית, התנהלות חפוזה, ללא המתנה לנתונים ומסקנות וללא יכולת לבחון את הצלחת הפיילוט, מעידה על חוסר שיקול הדעת של משרד החינוך.

רביעית, יש סכנה לפגיעה ממשית בתלמידים שמהווים אוכלוסייה פגיעה וגם בעובדי ההוראה המוצפים במשימות חדשות ונוספות, מבלי הכנה והכוונה.

במכתבי לשר החינוך ולמנכ"ל משרד החינוך דרשתי לפעול כחוק, כדי למנוע פגיעה בציבור התלמידים ועובדי ההוראה.

הנחייתי מיום 12.12.2019 עומדת בעינה, ואני סמוכה ובטוחה שתתמידו בה על מנת שנוכל להצליח במאבקנו לשיפור מערכת החינוך בחינוך המיוחד, ולמתן כלים מתאימים לעובדי ההוראה ולמנהלים לצורך כך.

אמשיך לעדכנן אתכם בעניין.

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

העתקים:

גד דיעי, מ"מ מזכל"ית הסתדרות המורים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יושבי ראש סניפים