הסכם למורי המכללות

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
11:50 15/10/2020

הסתדרות המורים חתמה על הסכם קיבוצי מיוחד עם משרד האוצר להסדרת העבודה של הסגל האקדמי במכללות האקדמיות לחינוך לשנה"ל תשפ"א בתקופת משבר הקורונה.

בצל משבר הקורונה, הסתדרות המורים חתמה היום על הסכם קיבוצי מיוחד  עם משרדי האוצר והחינוך להסדרת העבודה של הסגל האקדמי  במכללות האקדמיות לחינוך, לשנת הלימודים תשפ"א. המזכ"לית יפה בן דויד פעלה באופן אישי למול הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר ומנכ"ל משרד החינוך, כדי לדאוג לחתימת ההסכם טרם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א במוסדות האקדמיים ביום ראשון הקרוב ה-18.10.2020. חתימת "ההסכם הקיבוצי  המיוחד" מהווה השג להסתדרות המורים והיא תאפשר לחברי הסגל האקדמי להתמקד בעבודתם האקדמית והחינוכית מבלי לדאוג למשכורתם שתשולם באופן סדיר מדי חודש בחודשו. חשיבות ההסכם  היא בכך שהוא יחול על כלל עובדי ההוראה המועסקים במכללות האקדמיות לחינוך, עובדי מדינה ועובדי בעלויות כאחד.

 

ההסכם מאפשר את המשך הפעילות האקדמית במכללות לחינוך, העסקתם של כ-4,000 אנשי סגל במכללות האקדמיות לחינוך, העברת 12,413 קורסים ללמידה מרחוק ופתיחת שנת לימודים לכ- 32,000 סטודנטים לתעודת הוראה ו-5,000 מורים הלומדים לתואר שני.

 

ארגון הסגל האקדמי במכללות בראשותם של ד"ר פיני שמעון וגב' גילה פינקלשטיין הודו אישית למזכ"לית יפה בן דוד על המאמצים הכבירים שעשתה להבאת ההסכם לידי חתימה  טרם פתיחת שנת הלימודים.