הנחתת "מטלות קורונה" על מנהלי בתי הספר

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:58 13/10/2021

לכבוד

מר יגאל סלוביק

מנכ״ל משרד החינוך

 

שלום רב,

הנדון: הנחתת "מטלות קורונה" על מנהלי בתי הספר

שוב נשלחה הודעה למנהלי בתי ספר לפיה הם נדרשים לבצע מטלות הקשורות לקורונה, כגון משלוח דיווח להורים, מורים ודשבורד על גילוי חולה מאומת בבית הספר, לבודד תלמידים ולשלוח הודעות על בדיקות PCR , לחלק בדיקות במשך שבעה ימים ולקבל דיווח על תו ירוק מבאי בית הספר, זאת למרות שכבר מיום 1.10.21 מונו נאמני קורונה בבתי הספר והם האחראים לביצוע מטלות אלו.

אני שבה ומדגישה את הדברים שנאמרו בשיחות שקיימנו ביננו, לפיהם מנהלי בתי הספר צריכים לעסוק בפדגוגיה בלבד ולהקדיש לכך את מלא זמנם ומרצם.

משרד החינוך, במקום להעביר את כל מטלות הקורונה לנאמן הקורונה כפי שסוכם, משית שוב ושוב, את המטלות הנוגעות לקורונה על מנהלי מוסדות החינוך, באופן שמונע מהם למלא את תפקידם.

נראה שכל ההבטחות והאמירות שהוצגו על ידי משרד החינוך בישיבות ביננו, אינן ממומשות בשטח ודומה שמשרד החינוך מנותק לחלוטין מהשטח ומזעקתם של מנהלי מוסדות החינוך, שקורסים תחת עומס בלתי סביר.

לפיכך, הסתדרות המורים מודיעה, כי תנחה את המנהלים לעסוק בפדגוגיה ולהשאיר את העיסוק בנושא הקורונה לנאמן הקורונה בלבד וזאת כפי שהתחייבתם.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק:   גב' יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך

ד"ר אליעזר וינוגרד- מ"מ מזכ"לית

יו״ר סניפים

גב' דליה פרץ, יו״ר תא מנהלי בתיה"ס היסודיים

מנהלי בתיה״ס היסודיים