הנחיות סותרות למנהלים

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
17:59 08/11/2020

הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח פתוח

לכבוד

עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

 

הנדון : הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח פתוח

 

ביום 5.11.20 נשלח למנהלי בתי הספר באמצעות מנהלי המחוזות מסמך "הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח פתוח- עדכון" . המסמך אינו חתום ומופיע כאילו נשלח מטעם "חדר מצב משרד החינוך".

ראשית לכל, חשיבות עליונה לשלוח למנהלים מסמך חתום או לכל הפחות תוך ציון שם האדם שאישר אותו וכן תיאור תפקידו  ולא לנקוב בשם גוף ארטילאי, שלא ברור מי עומד מאחוריו.

יתרה מכך, נודע לי כי הכנסת אישרה  את הפעילות כאמור רק ביום 6.11.20  והפרסום נעשה בקובץ תקנות 8876 מיום 6.11.20.

על פי הידוע לנו, טרם פורסמו הנחיות בהתאם לאישור הכנסת ובנסיבות אלה, אין ספק שמסמך ההנחיות שנשלח יום קודם לאישור הכנסת אינו תקף.

מצב דברים זה, יוצר בלבול בשטח ואנו נתקלים בעשרות פניות ממנהלי בתי ספר שאינם יודעים כיצד לנהוג ועל כן מובן שמנהלי בתי הספר מנועים מלקיים כל פעילות על פי הנחיות אלה ואנו דורשים לשלוח הנחיות תקפות ומסודרות.

בברכה,
יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק:
מר גד דיעי- מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי
גב' דליה פרץ- יו"ר תא המנהלים
יו"ר הסניפים