היערכות לשנה"ל תשפ"א

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
17:05 29/07/2020

היערכות לשנה"ל תשפ"א  – קריסת מערכת החינוך

מכתב למנכ"ל משרד החינוך, מר עמית אדרי.

 

כבוד

מר עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

שלום רב,

הנדון:  היערכות לשנה"ל תשפ"א- קריסת מערכת החינוך

היום התפרסמה התכנית, שנת הלימודים תשפ"א, מערכת החינוך בשגרת קורונה. נדהמתי לראות תכנית לוקה בחסר, שאינה מתייחסת למצוקות מערכת החינוך כפי שהיו בשנה זו.

ב – 27.7 נפגשנו אתך ועם צוות מקצועי מטעמך, אני יחד עם נציגי מנהלים, מורים, גננות מכל רחבי הארץ. פרסנו בפניכם את כל הסוגיות והבעיות שעומדות בפנינו ואת כל הקשיים שהיו בשנה הזו ודורשים תיקון. אולם הכל לשווא. שום דבר שנאמר לא נכנס לתכנית שהכנתם ולא התייחסתם לשום בעיה שהעלו אנשי המקצוע. מה שהיה הוא שיהיה. נראה כי התכנית נועדה להיות סוג של עלה תאנה למחדל במערכת החינוך.

חמור מהכל אתם טוענים כי המתווה הוא בשיתוף פעולה עמנו. זהו דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמת.

אני מודיעה מראש אנחנו לא נוכל לקחת אחריות על תכנית שכזאת.

אתייחס לחלקה:

  1. הגנים וכיתות א' ב' לא יפוצלו – המשמעות היא שלא יתאפשר לשמור על מרווח בטיחות של 2 מטר. זאת בעוד שבתכנית עצמה יש הנחיה ברורה לשמור על מרווח של שני מטר.
  2. תוספות כוח אדם- ראוי שתגדילו את המשרה החלקית למשרה מלאה, לעובדי הוראה שהוכשרו וקיימים במערכת, לפני שתאתרו ותגייסו כח אדם אחר.
  3. מכסות – לא יתכן שעובדי הוראה שמעוניינים לפרוש מטעמי שחיקה, יחויבו להישאר ולעבוד, ועובדי הוראה חדשים לא ייקלטו  כי האוצר החליט כך. זו פגיעה במערכת, פגיעה בעובדי ההוראה ופגיעה בתלמידים.
  4. עובדי הוראה בסיכון – לא מצאתם שום פתרון לעובדי ההוראה בסיכון. אני מתריעה מראש כי לא נאפשר לכם לסכן עובדי הוראה שוב.
  5. אתם מנצלים את הקורונה כדי לפגוע בתנאי העבודה של עובדי ההוראה ולהעביר אותם לחמישה ימים בשבוע. דבר שלא ניתן לו יד. אנחנו מתנגדים בכל תוקף לפגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה.
  6. הודעתם על היערכות ותחילת יישום התכנית כבר בשבוע הבא, תחילת חודש אוגוסט. להזכירך, מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה בכלל שוהים בחופשת הקיץ. לא ניתן לפגוע בחופשתם. ולכן אנחה את המנהלים וצוותי ההוראה שלא לשתף פעולה בזמן החופשה.

זהו אינו מתווה מקצועי. זהו מתווה ריק מתוכן שאינו נותן מענה לכשלים והצרכים כפי שעלו בשנה הנוכחית וכפי שהוצגו בפניך. אנחנו לא נסכים להתנהל כך. לא נסכים לסיכון עובדי ההוראה והתלמידים.

אנו מודיעים לכם כי לא תוטל שום אחריות על מנהלים ועובדי הוראה. האחריות תהיה שלכם ועליכם בלבד.

במידה והמתווה לא יתוקן אנו ננקוט בצעדים ארגוניים בהקדם.

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים