הוראת שעה בדבר הקדמת הבחירות

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
17:18 13/01/2021

הנהלת הסתדרות המורים בישראל אישרה להעלות לוועידת הסתדרות המורים הל"ד הוראת שעה בדבר הקדמת הבחירות

הנהלת הסתדרות המורים ממליצה לחברי ועידת הסתדרות המורים לאשר את הקדמת הבחירות להסתדרות המורים, זאת לצורך כניסה למו"מ בנושא הסכם שכר מייד לאחר הבחירות לכנסת וההקלה המסתיימת במשבר הקורונה.

נוכח השינויים הרבים בזירה הפוליטית, משבר וירוס הקורונה, הגרעון התקציבי במשק והקדמת הבחירות לכנסת ה-24, הנהלת הסתדרות המורים צופה כי המו"מ על הסכם השכר צפוי להיות מאתגר, אינטנסיבי וקשוח.

קיומן של בחירות פנימיות בהסתדרות המורים במקביל לניהול משא ומתן בענייני הסכמי שכר עלול לפגוע ביכולתה של הסתדרות המורים למצות את כוחה הארגוני.

לאור זאת, המליצה הנהלת הסתדרות המורים להגיע למו"מ כשהסתדרות המורים חזקה ומאוחדת ונטולת שיקולים פוליטיים פנים ארגוניים – ולהקדים את הבחירות בשנה ולקיימן ביום שלישי כ"א בסיון תשפ"א 1.6.2021.

סעיף 17 לחוקה מסדיר את עניין משך כהונתה של הוועידה. בשונה מהארכת כהונה ודחיית הבחירות הפוגעת בזכות לבחור ולהיבחר ומחייבת החלטת מועצה כאמור בסעיף 17(ב) בחוקה, אזי קיצור כהונה והקדמת בחירות איננה פוגעת בזכות לבחור ולהיבחר וסמכות זו מעוגנת בחוקה  בסעיף 17(א), אשר בין השאר,  קובע את משך כהונת הוועידה ואת העיתוי בחודשי השנה שבו יערכו הבחירות, ומכפיף עניינים אלה  להחלטת הוועידה.

הוועידה מוסמכת להקדים את מועד הבחירות יחד עם זאת, למען הזהירות  והסר ספק וכדי למנוע פתח למחלוקת בעניין פרשנות החוקה, מוצע לתקן את החוקה בהוראת שעה קצובה בזמן  שתאפשר קבלת החלטה שתקבע שהבחירות הקרובות יתקיימו ביום שלישי כ"א בסיון תשפ"א 1.6.2021.

הוראת שעה לתיקון החוקה