הודעה לציבור המפקחים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 14/01/2020

ציבור המפקחים

ברחבי הארץ

רובכם המכריע ודאי נחשף להנחיות שהוציאה הסתדרות המורים לעובדי הוראה ולמנהלים, לפיהן אין למלא שאלוני הפנייה לוועדת זכאות ואפיון, כולל שאלוני ראמ"ה, אלא אך ורק את הטופס הישן (טופס 6.1). זאת כיון שעצם מילוי השאלונים מטיל אחריות כבדה על כתפיהם של עובדי ההוראה, מבלי שניתנה להם ההכשרה המתאימה לאבחן תלמידים וללמד תלמידי חנ"מ.

אתם יודעים היטב, כי מאבקה של הסתדרות המורים נוגע במהות הרפורמה בחינוך המיוחד. רפורמה שפוגעת באופן ברור בתלמידי החינוך המיוחד, בתלמידי החינוך הרגיל, במערכת החינוך ובעובדי ההוראה, שיאלצו להתמודד לבד בכיתה מלאה בתלמידים מתוסכלים שלא מקבלים את המענה הראוי להם. לכן, אנא כבדו את מאבקנו הצודק ואל תתנו יד להפעלת מסכת הלחצים והאימה שמטיל משרד החינוך, באמצעותכם על מנהלים ועובדי הוראה.

 

בכבוד רב ובברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

העתקים:

מר גד דיעי, מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצוע

גב' חגית גוטדינר, יו"ר תא המפקחים

יו"ר סניפים