הדבקות בקורונה – תביעה לביטוח הלאומי

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 29/09/2020

 

לידיעתכם עובד הוראה אשר נדבק בקורונה במקום העבודה זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לדמי פגיעה בגין פגיעה בעבודה.

מצורף לנוחותך קישור:

https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94/Pages/korona-nidbak.aspx

בברכת בריאות איתנה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים