דרישות ראמ"ה – תמונת מצב

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
16:31 15/11/2021

לכבוד

מנהלי בתי ספר יסודיים

מנהלי חטיבות ביניים

עובדי הוראה

 

שלום רב,

 

הנדון: הנחיה בנוגע לדרישות ראמ"ה במודל הערכה בית ספרי – תמונת מצב

 

בעקבות פניות רבות שקיבלתי מכם ולאור הצרכים הבוערים במערכת החינוך (צמצום פערים לימודיים, קשיים חברתיים ורגשיים של תלמידים, קשיי השתלבות והתמודדות עם התגברות האלימות) פניתי לשרת החינוך, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון בדרישה לדחות את ביצוע המיצ"בים (בשמם החדש: מודל הערכה בית ספרי), שיאפשרו לתלמידים להתרגל לשגרת הלימודים, להיקלט כהלכה ולאפשר לצוותים לטפל בנזקי הפוסט קורונה.

לצערי, משרד החינוך מפרסם תכניות גרנדיוזיות למניעת אלימות, מבלי להעניק כלים אמיתיים לעובדי הוראה להתמודד עם  אלימות בקרב התלמידים. כבר כעת הצוותים מתריעים כי יש להקצות משאבים לתגבור תלמידים בהיבטים הלימודיים והרגשיים.

אנו מודעים לקושי ולמצוקה הרבה שבה נמצאים כעת גם התלמידים וגם אתם ופועלים לכך שמשרד חינוך יקצה תוספת תקנים ליועצות ופסיכולוגים, שעות פיצול ותוספת שעות לטיפולים רגשיים, לצד דרישה להתאים את חוזר מנכ"ל העוסק בהתנהגות תלמידים למציאות העכשווית.

לאור התעלמות המשרד מדרישותינו, אבקש להנחות אתכם שלא לבצע כל פעולה הקשורה במיצ"ב או במודל ההערכה הבית ספרי, לא להשיב לשאלונים וסקרים שראמ"ה מפיצה ולא לשתף פעולה עם בוחנים חיצוניים שמגיעים לבתי הספר.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתקים:

ד"ר אליעזר וינוגרד, מ"מ המזכ"לית

יו"ר תא מנהלים יסודי, דליה פרץ

יו"ר תא מנהלים חט"ב ועליונות, חיים בדש

יושבי ראש הסניפים