דרישה מגננות לעסוק בבדיקת אנטיגן ב"כיתת גן ירוקה"

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:56 13/10/2021

לכבוד

מר יגאל סלוביק

מנכ״ל משרד החינוך

שלום רב,

 

הנדון:  דרישה מגננות לעסוק בבדיקת אנטיגן ב"כיתת גן ירוקה"

בישיבה שהתקיימה ביננו, נאמר על ידך באופן מפורש, כי בכיתות הגן הירוקות כשמתגלה חולה מאומת את בדיקת התוצאות ו/או איסופן תבצע  הסייעת בלבד, וזאת לאחר שדחית את הצעתנו למינוי נאמן קורונה יישובי שיעסוק בכל נושא הקורונה במספר גני ילדים. הבהרת לנו כי אין זה תפקידן של הגננות לבדוק או לאסוף את התוצאות.

חרף זאת, נשלחה היום הודעה לגננות, שבה בכיתות גן ירוקות, הן נדרשות לבדוק את התשובות לבדיקות האנטי גן של ילדי הגן בדשבורד או לנהל רשימה באופן עצמאי.

נראה שמשרד החינוך פועל באופן שיטתי בניגוד להודעות וההתחייבות מולנו  ומנסה באופן חד צדדי להפעיל את הגננות בנושאי הקורונה, למרות שסוכם שלא יעסקו בכך.

הסתדרות המורים רואה בחומרה רבה התנהגות זו ותנחה את הגננות שלא לבצע בדיקה ו/או איסוף של בדיקות האנטיגן של ילדי הגן.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק:   גב' יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך

גב' ענת דדון, יו״ר המחלקה הגננות

יו״ר סניפים