דרישה לעבודה בחופשת הקיץ

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
08:42 16/07/2020

דרישה ממנהלי בתי הספר והצוות החינוכי לעבוד בחופשת הקיץ

לכבוד

גב' אורנה שמחון

מנהלת מחוז  צפון

משרד החינוך

 

שלום רב,

 

 

הנדון:  דרישה ממנהלי בתי הספר והצוות החינוכי לעבוד בחופשת הקיץ

 

הגיעה לידי חוברת "הנחיות לכתיבת תכנית עבודה בית ספרית בהתאם למתנ"ה לבתי ספר היסודיים לשנה"ל תשפ"א",  שפורסמה בחתימת ידך ביום 2.7.2020 .

בחוברת בעמ' 6 מופיעה הדרישה הבאה: "מועד הגשת תכנית העבודה לאישור המפקח/ת הכולל/ת : יום ראשון י' באלול תש"ף 23/8/2020"

להזכירך, עובדי ההוראה לרבות מנהלי בתי הספר נמצאים בחודשים יולי-אוגוסט בחופשה ועל כן אינך רשאית להטיל עליהם משימות בתקופה זו ובוודאי שלא לקבוע מועד הגשה המחייב אותם לעבוד בחופשה.

אנו דורשים לכבד את חופשת עובדי ההוראה ולבטל לאלתר את ההנחיה והדרישה הנ"ל ואנחנו הנחנו את מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה, שלא להגיש תכניות במהלך בחופשה.

 

 

בכבוד רב,

 

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

 

 

העתק:      מר יואב גלנט- שר החינוך

מר שמואל אבואב- מנכ"ל

מר גד דיעי-מ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

גב' סוניה פרץ- סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לכח אדם בהוראה

גב' שוש נחום- סמנכ"לית ומנהלת המנהל הפדגוגי

יו"ר הסניפים במחוז צפון