דרישה לדחות את מבחן המיצ"ב/ אסי"ף

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
14:56 08/11/2021

לכבוד

שרת החינוך

ח"הכ ד"ר יפת שאשא ביטון

משרד החינוך

 

שלום רב,

 

הנדון: דרישה לדחות את מבחן המיצ"ב/ אסי"ף

בעקבות פניות מרובות שקיבלתי ממנהלים ומעובדי הוראה, אבקשך לדחות את ביצוע מבחן המיצ"ב שבוחן את האקלים הבית ספרי ושפה שצפוי להתקיים בעוד שבועות ספורים בכיתות ד', ה' וח'.

כפי שאת ודאי יודעת, מנהלים ועובדי הוראה מדווחים כי התלמידים עדין מתמודדים עם נזקי הקורונה, צמצום פערים, קשיים לימודיים וחברתיים וצוותי החינוך עסוקים לילות כימים בניסיונות לצמצם את הפער ולהחזיר לתלמידים את תחושת הביטחון.

לאור זאת, לא ברור מדוע בחרה ראמ"ה, שוב, בחוסר תשומת לב ורגישות לצרכי השטח, לקיים את המיצ"ב דווקא עכשיו. אין שום מניעה לדחות את סקר האקלים לחודש פברואר או מרץ ולעזוב את עובדי ההוראה, המנהלים והתלמידים במנוחה.

אני בטוחה שגם את, כאשת חינוך, מבינה את חשיבות השגרה למערכת הבית ספרית, לחוויה החיובית של הלמידה וליכולת של התלמידים לרכוש את המיומנויות שנפגעו במהלך התקופה האחרונה.

 

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתקים:

יגאל סלובקין, מנכ"ל משרד החינוך

אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

ד"ר אליעזר וינוגרד, מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יו"ר תא מנהלים יסודי, דליה פרץ

רונית בן שךום, תא מנהלי חט"ב