גמלאי מערכת החינוך בפנסיה תקציבית קיבלו השלמה לכל הגימלה שלהם

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:49 15/07/2021

גימלאים יקרים,

אחרי מאבק של שבועיים ואינספור שיחות ופגישות עם החשב הכללי באוצר וסגנו, היום התקבלה דרישתנו כי כל גימלאי מערכת החינוך בפנסיה תקציבית קיבלו השלמה לכל הגימלה שלהם.

אנא בדקו את חשבונכם ותוודאו ששכרכם שולם.

בהמשך ישולמו גם הבראה, מענק יובל ולמי שמגיע גם הפרשי הפנסיה בעקבות הסכם 2020.

בנוסף, החשכ"ל קיבל את בקשתנו להקים מוקד ייעודי לגימלאי מערכת החינוך, שייתן מענה הולם לצרכים.

כמו כן, נבדקת דרישתנו כי גימלאי ימלא טופס 101 רק פעם בעת פרישתו, אלא אם חל שינוי באופן העסקתו.

בברכה,
יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים