גביית כספים – הודעה לגננות ירושלים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 16/07/2020

לכבוד

ציבור הגננות בירושלים

אני שמחה לבשר לכן, כי המאבק שניהלנו בנוגע לחשבונות הבנק של גני הילדים הסתיים בהצלחה והחל משנת הלימודים תשפ"א יקבלו כרטיס נטען באמצעותו תוכלנה הגננות לבצע רכישות לגן.

יחד עם זאת הובא לידיעתי, כי גננות בודדות ממשיכות לנהל חשבונות בנק פרטיים אליהם מועברים כספי ההורים בניגוד לחוק.

כמו כן, נמסר לנו שמספר גננות משלמות מכספים אלה לנותני שירותים כמו מורות לריתמוסיקה או ספורט וכד' באופן שהופך את הגננת למעסיק של אותם גורמים, על כל המשתמע מכך.

אנו מודיעים בזאת לגננות שאסור להן לגבות כספים מההורים ובוודאי שלא לנהל חשבונות פרטיים או חלילה להעסיק נותני שירותים וכל מי שמחזיקה בחשבון פרטי מתבקשת לסגור את החשבון לאלתר.

היזהרו לכם, התנהלות זו עלולה לחשוף אתכן לתביעות פליליות ואזרחיות.

הנכן מתבקשות להישמע להוראות הסתדרות המורים שנועדו להגן עליכן.

 בברכה

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות בהסתדרות המורים

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית

גב' דליה רוט- ס/יו"ר המחלקה לגננות

מר מוטי סמט – יו"ר סניף ירושלים

יו"ר תא הגננות

גננות ירושלים