בקשות חל"ת ושבתון

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
13:30 31/03/2020

יוארך המועד להגשת בקשות לחל"ת או לשבתון וכן הודעות על שיבה לעבודה

לתשומת ליבכם,

לאור מצב החירום יוארך המועד להגשת בקשות לחל"ת או לשבתון וכן להודעות על שיבה לעבודה.

המערכת תישאר פתוחה להגשת בקשות מקוונות עד לתאריך 20 באפריל 2020 (במקום המועד הקבוע – 31 במרץ)