בקרת תקן (רב תחומית)

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
10:00 23/10/2019

לכבוד

מר גור רוזנבלט

מנהל מינהל רישוי,בקרה ואכיפה

משרד החינוך

א.נ. שלום רב,

 בקרות תקן(רב תחומית)

  1. עודכנתי כי ניתנו הנחיות חדשות למנהלי בתי ספר, המנוגדות לסיכומים בינינו. מהשטח עולה כי מנהלים רבים נתבקשו לבצע בקרה נוספת לאחר שנתיים או שלוש שנים  ולא פעם בחמש שנים כפי שסוכם עמכם.
  2. כמו כן, למרות שסוכם כי תתקיים בקרה אחת בלבד בבית ספר, שכוללת את כל הנושאים הרלוונטיים לבקרה (בקרה רב תחומית) – המנהלים מקבלים פניות מאין סוף גורמים: רואה חשבון, גזברויות במחוזות וכו'.
  1. לא יתכן שמשרד החינוך  ובמיוחד המינהל לרישוי בקרה ואכיפה, יפעל שלא על פי הסיכומים וללא תיאום עם הסתדרות המורים.
  1. להזכירך, סוכם כי הבקרה תתקיים פעם בחמש שנים ולא למנהלים בשנתם הראשונה בניהול, או בשנתם הראשונה בבית ספר.
  1. באופן זה, משרד החינוך ממשיך להבריח מנהלים ונראה שהדבר אינו מטריד אתכם!!!!
  1. לצערי הרב, הדרך שבה הנך פועל מאלצת אותי להוציא הנחייה גורפת לכל המנהלים שיפעלו ע"פ הנחיות מסמך זה בלבד.
  1. אבקשך להוציא הנחיה מתוקנת לפי הסיכומים המצויינים מעלה.

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

העתק:

מר שמואל אבואב, מנכ"ל משה"ח.

מר גד דיעי, מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

גב' דליה פרץ , יו"ר תא המנהלים הארצי.

יו"ר הסניפים.

מנהלי בתי הספר.