בקרת תקן בחינוך המיוחד

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
19:00 24/11/2020

מנהלים בחינוך המיוחד – בקרת תקן בחינוך המיוחד

לכבוד

מר עמית אדרי

המנהל הכללי

משרד החינוך

ירושלים

 

שלום רב,

הנדון: בקרת תקן בחינוך המיוחד בניגוד להסכמות – פניה דחופה

החינוך המיוחד

 

בישיבות שקיימנו עם צוות משרד החינוך שבהן משתתפת גם רחלי אברהמסון, מנהלת אגף חינוך מיוחד, סוכם כי בשנה זו לא תתבצע ביקורת תקן בשל הקשיים והמעמסה המוטלת על המנהלים.

בניגוד לסיכום, יצאה היום הודעה מרחלי אברהמסון, לכל מנהלי מוסדות החינוך המיוחד, לפיה החל מחודש דצמבר,  יתבצעו בקרות תקן בכל הנושאים.

בשל הפרת הסיכום בינינו, נוציא הוראה לכל המנהלים שלא לשתף פעולה עם הבקרים ולא להכניסם למוסדות הלימוד.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתקים:

רחל אברהמסון, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לכח אדם בהוראה

מיכל בן דוד, הממונה על החינוך המיוחד הסתדרות המורים

יו"ר הסניפים