בקרה בנושא הקורונה

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
17:12 17/11/2020

לכבוד

מר עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

הנדון : בקרה בנושא הקורונה

 

בימים האחרונים התקבלו במשרדי עשרות פניות ממנהלי בתי ספר ברחבי הארץ, לפיהן הגיעו לבית הספר בקרים מטעם משרד החינוך, בהפתעה וללא תיאום מראש, על מנת לבצע בקרות  ובין היתר להיכנס לתצפיות בכתות וזאת בניגוד למוסכם בינינו.

בתקופה שבה אנו מצווים לשמור על הפרדה ובידוד ולהימנע ככל הניתן מחשיפה לאנשים חדשים, שליחת בקרים לבתי הספר כדי שיסתובבו בין הקפסולות ויתערבבו בקרב חברי הצוות, סותרת את כל החשיבה והלוגיקה לפיה מונחים מנהלי בתי הספר, צוותי ההוראה והציבור כולו.

להזכירך, סוכם שתעשה בקרה ראשית על אופן ניצול הכספים שהועברו לרשויות המקומיות לצורך מיגון עובדי הוראה והעסקת תומכי ההוראה.

רק לאחר שתסתיים בקרת הרשויות המקומיות, ניתן יהיה לפנות למנהלים לשם ביצוע בקרה בנושאים אלו בלבד: מיגון והעסקת תומכי ההוראה.

מיותר לציין, כי נוכח העומס הבלתי סביר המוטל על מנהלי בתי הספר ולאור הנחיות משרד הבריאות בנושא הקורונה, יש לקיים את הבקרה בפגישת זום בלבד, תוך הצגה ושליחת כל המסמכים הרלוונטיים.

לאור זאת הורינו למנהלים שלא לאפשר כניסת הבקרים.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק : מר גד דיעי- מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

גב' דליה פרץ- יו"ר תא המנהלים

יו"ר הסניפים