בעלויות על יסודיות – פרישה מוקדמת

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
17:03 21/02/2021

לעובדי ההוראה בחינוך העל יסודי.

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות הוותיקות /  החדשות

עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מנורה מבטחים", "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה באתר משרד החינוך (ראה קישור לפורטל).

הפרישה מיועדת לעו"ה המעוניינים לפרוש בתום שנת הלימודים תשפ"א – 31.8.2021 בהתאם למסלולי הפרישה כדלקמן:

מסלול א' – מסלול נוסף   –    

עובדות הוראה    מגיל   50     עד גיל  55

עובדי הוראה        מגיל   50     עד גיל  58


מסלול ב' –   ק.פ.מ.        –    

עובדות הוראה    מגיל   55     עד גיל  62

עובדי הוראה      מגיל   58      עד גיל 67

להלן הנחיות לפתיחת בקשה לפרישה מוקדמת מבעלות:

כניסה לפורטל עו"ה  > מרחב מנהלי > פנסיה והפסקת עבודה > פרישה מוקדמת מבעלות.
* להגשת הבקשה במערכת יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים טרם מילוי הטפסים.
  בקשה שיחסרו בה נתונים ו/או מסמכים תוחזר לעובד ההוראה.

לרשותכם עומד מוקד תמיכה וסיוע בהגשת הבקשה – מס' הטלפון : 073-3983960.

התנאים המזכים לפרישה עפ"י המסלולים האמורים הינם כמפורט בתקנון קופות הפנסיה.
לתשומת לב : עו"ה שתאושר פרישתו המוקדמת לא יועסק במסגרת מוסדות חינוך רשמיים ו/או מוכרים שאינם רשמיים ביותר מ- 1/3 משרה בשנתיים הראשונות שלאחר פרישתו.
עו"ה המועסק במשה"ח במקביל להעסקתו בבעלות על יסודית רשאי  להמשיך לעבוד במשה"ח גם לאחר פרישתו מקפ"מ.

מועד אחרון להגשת הבקשות בפורטל עובדי הוראה – כ' בסיון תשפ"א ה- 31.5.2021.

עובדי הוראה המעוניינים לקבל מידע לקראת פרישה יפנו לאגף לאיגוד המקצועי

בטלפונים : 03-6922975  /   03-6922986.

 

אנו עומדים לרשותכם.

ב ב ר כ ה,

גד  דיעי
מ"מ המזכ"לית
ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

 

 

העתק : גב' יפה בן דויד – המזכ"לית.