ביקורי בית

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
13:19 02/05/2021

למפקחות גנ"י

במחוזות משרד החינוך

 

שלום רב,

בעקבות שאלות רבות שהגיעו למחלקה לגננות,

בדבר דרישת משרד החינוך כי מנהלות הגנים יערכו "ביקורי בית" לילדים אשר מצויים במצבת הגן ונעדרו מהיום הראשון.

על הגננת לנסות ליצור קשר עם המשפחה, לפנות בכתב לגורמי רשות פיקוח ורווחה ולהתריע על היעדרותו של הילד.

(העתק לנציג הסתדרות המורים).

הסתדרות המורים לא תאפשר לחשוף את הגננות למפגש עם גורמים זרים העלולים להיות פליליים או מסכנים בעת ביקור בבית הילד.

 

בברכה

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית ה. המורים

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות

גב' אורנה פז – מנהלת האגף לחינוך ק.יסודי משה"ח

נציגות הגננות בסניפים