ביטוח למפגשים בשטח פתוח

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
08:47 11/11/2020

למנהלי בתי הספר היסודיים

אנו שמחים לבשר, כי בעקבות פניית הסתדרות המורים הצוות המשפטי במשרד החינוך אישר אמש, כי פעילויות המורים והמנהלים במסגרת המועסקים על ידי המדינה במסגרת "מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח פתוח",  מכוסות על ידי הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בענבל, הן בביטוח בפני תביעות צד ג' והן בביטוח מעבידים.

אני רוצה להודות למנכ"ל המשרד, עמית אדרי ולצוות המשפטי במשרד החינוך, על היענותם והתגייסותם  המהירה להסדרת הנושא .

 

בברכה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים