בידוד מניעתי

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
12:02 11/06/2020

תשלום שכר לעובדי הוראה בבידוד מניעתי

עובדי הוראה יקרים,

אבקש לעדכנכם, כי בעקבות פנייתי למשרד החינוך, בנושא ניכוי ימי מחלה לעובדי הוראה שמצויים בבידוד מניעתי, מנכ"ל משרד החינוך הודיע לי אתמול, כי נעתר לבקשתי, כך שעובדי הוראה השוהים בבידוד מניעתי, שמוסד החינוך שלהם נסגר עקב גילוי חולה קורונה מאומת, יקבלו תשלום שכר מלא תמורת למידה מרחוק וימי הבידוד לא ינוכו מימי המחלה.

עובדי הוראה שנמצאו חולים מאומתים, ימי היעדרותם יקוזזו מימי המחלה ואינם מחויבים ללמד מרחוק.

בברכה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים