אכלוס כיתות גני-ילדים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
14:06 30/07/2020

מכתב למנהלת אגף ק.יסודי במשרד החינוך, אורנה פז.

 

לכבוד

גב' אורנה פז –מנהלת אגף ק.יסודי משה"ח

מפקחות גני ילדים מ"מ וממ"ד

מנהלי מח' חינוך

מנהלי מח' גנ"י

 

שלום רב,

הנדון: אכלוס כיתות גני-ילדים

 

בחוזר מנכ"ל לח/10, התפרסמה הוראה בעניין אכלוס כיתות ב-3 גילאים.

להלן לשון ההוראה:

"אין לאכלס כיתת גן אחת בני 3,4,5. סבורה הבעלות של מבנה גן הילדים שתנאים  אובייקטיביים – גיאוגרפיים או דמוגראפיים – מחייבים את הדבר, תפנה אל מנהל המחוז. החליט מנהל המחוז, בתיאום עם המפקחת על הגן, כי יש מקום לבדיקת הפנייה, יביא אותה לדיון ולסיכום משותף עם נציגי הסתדרות המורים, תוקף הסיכום יהיה לשנה אחת בלבד".

 

אם יוחלט על קבלת ילדים, יש לתבוע עובדת הוראה מסייעת בתנאים הבאים:

בכל מקרה המסייעת תהיה עובדת הוראה מוכרת ע"י משרד החינוך כגננת.

הגננת המסייעת תעבוד לפחות 1/3 משרה ותזכה לכל תנאי העבודה והשכר של עובדי ההוראה.

מספר השעות שתעבוד הגננת המסייעת למעלה מ-1/3 משרה תלוי במספר הילדים וחלוקת הגילאים כלהלן:

מ-21 ועד 24 ילדים – גננת ב-1/3 משרה (יומיים בשבוע).

מ-25 ועד 27 ילדים – גננת ב- 1/2 משרה (3 ימים בשבוע).

מ-28 ועד 29 ילדים – גננת ב-2/3 משרה (4 ימים בשבוע).

מ-30 ילדים – 2 גננות במשרה מלאה.

 

במקרה שיש תנאים פיזיים לחלוקת הילדים אפשר לתבוע גננת נוספת במשרה מלאה מ-30 ילדים ואילך כאשר כל אחת נחשבת כמחנכת כיתה, והגננת הקבועה כמנהלת המוסד.

מכסה

כבעבר, נבקשכם להקפיד שבגני ילדים לא יבקרו למעלה מ-35 ילדים. במקרה של פניות מיוחדות, נבקשכם לא להיענות לפני שיחה עם הגננת, בדיקת התנאים בגנה והתייעצות עמנו. יש לזכור כי אין לכפות על גננת לקבל ילד מעל המכסה.

אין לקבל פניה של אכלוס יתר, בשום מקרה, בגני ילדים בהם מבקרים בני 3.

כיתות אלו גם 35 ילדים, הם למעלה מכוחה של גננת אחת.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

 

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית

מר גד דיעי – יו"ר האגף המקצועי ומ"מ המזכ"לית

יו"ר סניפים הסתדרות המורים

נציגות גננות בסניפים