אחריות הסייעת לילדים במקרה של הורים מאחרים בגן הילדים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
14:56 17/10/2021

 

ציבור הגננות

 

שלום וברכה,

 

הנדון: אחריות הסייעת לילדים, שהוריהם מאחרים באיסופם בתם יום הלימודים בגן הילדים.

                                                

מצ"ב מכתבו של מר איתי הדר, מנהל תחום במשרד החינוך.

המכתב מאשרר את ההנחיה:

"במקרים בהם הורים מאחרים לאסוף את ילדיהם, האחריות על הילדים הנשארים לאחר סיום הלימודים תהיה על הסייעת לגננת, כפי שהיה בעבר, לפי מכתבו של מר שטמפפר ז"ל מתאריך 14/1/93".

הנחיה זו תקפה גם לחינוך המיוחד.

 

לידיעתכם.

 

בברכה
ענת דדון
יו"ר המחלקה לגננות

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות

גב' אורנה פז – מנהלת א. ק. יסודי משה"ח

מפקחות משרד החינוך

 

מכתבו של איתי הדר, מנהל תחום במשרד החינוך