מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
התצפית הסביבתית

תאריך הזנה: 04/11/2009
תאריך עדכון/בדיקה: 25/11/2012

תקציר: פעילות ודיון דילמה בסימן פיתוח בר- קיימא. בפעילות זו מבקשים להדגיש את ההסתכלות על הנוף כשלמות המורכבת מחלקי פאזל, שלעתים משלימים זה בזה ולעתים מתנגשים זה את זה. איך נוצר פסיפס שימושי הקרקע הנראה מתצפית כזאת? האם ניתן להשפיע על מראה הנוף העתידי של הארץ? האם אפשר ורצוי שהאזרח ייתן דעתו על שאלות ממין זה? שאלות ממין אלה הן השאלות שיעסיקו את המסיירים במהלך התצפית. ניתן לערוך דיון בדילמות השונות, להעלות סוגיות של רווח והפסד, לחפש דרכים לשיפור ופתרון המצב ולסכם מצב עכשווי, שאיפות ומטרות לעתיד.

גוף/מוסד: קרן קיימת לישראל (האתר הרשמי)

תחומים: גיאוגרפיה ולימודי סביבה
קבוצת גיל: יסודי וחט"ב
סוג חומר: פעילות בטבע/בחוץ
פורמט: htmlמלות מפתח בשימוש בפריט:
  • נופים
  • איכות סביבה