פיתוח חשיבה יצירתית בסביבה טכנולוגיה – למידה מרחוק