למידה בעידן טכנולוגי מתקדם – בניית מצגות Power Point ולמידה שיתופית בכלי Google – למידה מרחוק