חכמת הרמב"ם – היבטים חינוכיים והעצמה רגשית במשנתו של הרמב"ם