"זו שעה נפלאה של רעדת הלב" (חנוך לוין) טיולים בעקבות יוצרים עבריים